Popis:

Plastová jímka je vyrobena jako vodotěsná svařovaná z PP. Ve stropu nádrže je vstupní otvor pro osazení typového plastového poklopu. Pro přívodní potrubí je v jímce osazeno hrdlo s otvorem dle požadovaného profilu potrubí. Jímku je možno dodat pro osazení pod úroveň terénu nebo jako volně stojící na podlaze - v tomto případě je jímka dle velikosti opatřena po obvodu výztuhami. Může být vyrobena i jako otevřená ( bez stropu ) nebo s plastovým odnímatelným víkem (i s těsněním) při použití uvnitř objektu. V provedení jako volně stojící na podlaze je možno nádrž doplnit přepážkami, osadit šroubovými, lepenými (PP) i přírubovými připojeními, kulovými ventily, různým uchycením apod. dle požadavku objednatele.

Použití:

Nádrž je možno použít jako jímku na odpadní, užitkovou i pitnou vodu, na průmyslové odpadní vody nebo jako nádrž na chemikálie a jejich roztoky (po konzultaci s výrobcem) i jako součást technologického zařízení

Technické parametry:

Rozměry: dle požadavku odběratele
Použitý materiál: standardně PP 5-15 mm - dle provedení
Vstupní šachta: standardně 600x600x200 mm
Hrdlo pro přívodní potrubí: dle požadavku, obvykle pro DN 100-150
Další příslušenství: dle požadavku, - viz. úvodní odstavec "Popis"

Výhody:

 • kompletní provedení
 • jednoduchá instalace
 • zaručená vodotěsnost
 • vysoká životnost

Vodotěsnost:

K jímce je při expedici vydáno OSVĚDČENÍ VODOTĚSNOSTI podle ČSN 750905- Zkoušky vodotěsnosti

Provedení - varianty

 • se stropem
 • bez stropu (otevřená)
 • s plastovým víkem
 • s dalším vybavením
 • přepážky a pod.
 • ventily, připojení...

Osazení:

 • osazení v zemi
 • volně stojící (na podlaze)
 • blíže viz. odstavec "Popis"

Schema jímky:

Schéma jímka Schéma jímka

Schemata jímky si můžete stáhnout ve formátu PDF: jimka_hranata.pdf a jimka_kruhova.pdf

Osazení:

V případě, že je jímka určena pro osazení pod úroveň terénu (podlahy): Po vykopání jámy se plastová jímka osadí do vodorovné polohy na podkladní beton. Při napuštění jímky vodou a případném rozepření stěn se provede obsypání smíšeným zhutněným zásypem nebo obetonováním nádrže sušší směsí s malým obsahem cementu ,dle provedení (nutno konzultovat s dodavatelem pokud usazení neprovádí odborná firma). Když je jímka v provedení jako volně stojící, osadí se na rovný čistý podklad s odpovídající únosností (beton, plech, rošt...).

Doprava:

Výrobce zajišťuje dopravu výrobků na místo určení prostřednictvím vlastní AUTODOPRAVY.

Informace pro zákazníky:

- vstupní šachta do jímky má standardně výšku 20 cm
- jímky dodáváme včetně stropu
- výroba i jiných rozměrů než jsou uvedeny, např. kruhové
- možnost výztuhy proti vztlaku spodní vody
- při uzavírání smlouvy požadujeme zálohu ve výši 50%
- dodací lhůta je 2 - 3 týdny
- při stálých odběrech množstevní slevy

> Fotogalerie námi vyrobených jímek

Jímky Jímky Jímky Jímky